Nu är det dags att lägga en röst mot tobak och för en rökfri skola!

Under fem månader har svenska skolungdomar i årskurs 5, 6, 7 och 8 arbetat med att skapa kampanjer i syfte att motverka att ungdomar i tidiga åldrar börjar röka eller snusa.

Nu är det dags att rösta fram vem som vinner Dizza Tobak 2010.

Dizza Tobak 2.0
För dig i årskurs 5, 6, 7 och 8!

Dizza Tobak är den rikstäckande kampanjen och skoltävlingen för årskurs 5, 6, 7
och 8 som syftar till att motverka att ungdomar i tidiga åldrar börjar röka eller snusa.

Vi vill att du hjälper oss att utforma morgondagens kampanj mot tobak på ungdomars vis. Du kan fortfarande ladda upp ert bidrag.

Röstningsperioden pågår nu från 1 april till 9 maj.

Nu är det dags att ladda upp ert bidrag!

Nu är det dags att visa upp era idéer och tankar för omvärlden. På förmiddagen den 1:a april öppnar omröstningen och då gäller det att samla så mycket röster som möjligt till just ert bidrag.

Ni kommer fortfarande kunna ladda upp ert bidrag.

Vad är Dizza Tobak

Dizza Tobak är en rikstävling för alla klasser i årskurs 5, 6, 7 och 8 i syfte att motverka att ungdomar i tidiga åldrar börjar röka eller snusa. Vårt syfte är att försöka bidra till att ungdomar inte börja röka och snusa. Idag har vi i Sverige, liksom i flera andra länder, ett rådande tobaksförbud i offentliga lokaler. Vi är också mer upplysta än någonsin vad gäller tobakens skadeverkningar och det blir vanligare och vanligare med helt rökfria miljöer. Det ligger i luften att vi är på väg mot ett rökfritt samhälle. Trots det är det fortfarande spännande för ungdomar att prova på cigaretter och snus och det är många som fastnar i beroende.

Inspiration

Att göra reklam för något handlar inte bara om att göra en sida i en tidning, en reklamfilm eller en broschyr. När du och din klass tänker på hur ni vill få unga människor att hålla sig ifrån att börja snusa och röka – tänk annorlunda och utanför ramarna.

Om rökning

Varje år börjar 16.000 ungdomar i Sverige att röka.* Vår förhoppning är att man genom att låta ungdomarna själva formulera tankar runt och söka kunskaper om tobak och tobaksbruk hjälper dem att stå emot de frestelser som ofta uppstår redan i 12–13-årsåldern.

Projektarbetet som går ut på att göra en kampanj om tobak, är av ämnesöverskridande karaktär (exempelvis svenska, samhällskunskap, bild, biologi, geografi, musik, bild och historia) och kan således användas flexibelt efter önskemål. Projektets upplägg möjliggör för hela klassen att delta och kan även bli en bra samarbetsövning.

31 mars 2010 är slutdatum för inlämnade av bidrag. Flera klasser från samma skola får gärna skicka in tävlingsbidrag, dock inte mer än ett tävlingsbidrag per klass. Alla bidrag kommer läggas upp på denna webbsida och sen är det upp till varje skolklass att jaga röster. Den som fått flest röster mellan tiden 1 april och 9 maj då tävlingen stängs vinner.

De vinnande bidragen kommer att belönas med:
* 1:a pris 25 000 kr till klasskassan
* 2:a pris 15 000 kr till klasskassan
* 10 st 3:e pris 5 000 kr till klasskassan.

Utöver de priser skolklasserna kan vinna med hjälp av folkets röst kommer en jury göra hedersomnämnanden inom olika kategorier såsom musik, teater, film, installation, demonstration, manifestation, poesi etc. Alla hedersomnämnanden kommer belönas med 5 000 kr vardera. En vinnare av ett folkets pris kan även vinna ett hedersomnämnande. Vi förbehåller oss rätten att ta bort oseriösa bidrag.
Resultaten redovisas i slutet av maj 2010 på denna hemsida och pressmeddelanden kommer att skickas till den lokala pressen på de orter där vinnande klasser har sina skolor.

* Uppgifter från Cancerfondens undersökningar

Stroke och rökning

Risken för stroke ökar flera gånger om för rökare. Rökning är den största anledningen till hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Vi träffade en man som endast var 35 år och helt beroende av personlig hjälp i Göteborg. Han hade varit rökare sen han var 13 år gammal. Det går inte att säga att rökning är den enda anledningen till att man får stroke i tidig ålder, men du löper en flerfördubblad risk

Injektionsbehandlingar

Med tiden får vi alla rynkor och veck. Rökning snabbar på hudens åldringsprocess och gör att rynkor och veck kommer snabbare. Rökrynkor kan behandlas med både botox och fillers. Fillers bygger volym och fyller på så sätt upp rynkan underifrån. Be Your Best, www.beyourbeststockholm.se, erbjuder injektionsbehandlingar med både botox och fillers.

Resor till Thailand

Att resa och samtidigt leva med en funktionsnedsättning är långt ifrån lätt. Hjälpmedel ska med, personliga assistenter ska följa med, allt måste planeras noga för att inte stöta på hinder på vägen. Cha am assistance är ett svenskt ägt företag som anordnar resor till Thailand för personer som har funktionshinder. Inte nog med att de planerar resan, de kan även erbjuda personliga assistenter på plats i Thailand. Läs mer på www.cha-am-assistance.se.